Meer informatie?
Neem contact met ons op!

030 789 00 50

Nuttige informatie en tips

Traverse geeft regelmatig een informerende nieuwsbrief met het laatste nieuws omtrent subsidies. Hieronder vindt u het archief.

2017
Subsidienieuwsbrief 22 mei 2017 - Instroomsubsidies veranderen drastisch

De fiscale kortingen die u als werkgever op uw loonadministratie kunt toepassen wanneer u een medewerker met een uitkeringsachtergrond aanneemt, worden drastisch veranderd. Wat betekenen deze veranderingen voor u en kan het u ook wat opleveren?
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 10 mei 2017 - Digitaal factureren
Veel klanten van Traverse Adviesgroep ontvangen inmiddels naar volle tevredenheid onze facturen per e-mail. In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de omschakeling die wij per 1 juni 2017 gaan maken naar digitale facturering.
Lees meer.....

2016
Subsidienieuwsbrief 21 januari 2016 - Subsidies in 2016
Traverse Adviesgroep wenst al haar relaties een goed en subsidierijk 2016 toe!
Ook dit jaar zullen onze medewerkers u weer optimaal ondersteunen bij het indienen van nieuwe subsidieaanvragen. Er doen zich dit jaar weer nieuwe kansen voor.
Lees meer.....

2015
Subsidienieuwsbrief 19 oktober 2015 - S&O en RDA samengevoegd in 2016

De huidige opzet voor het aanvragen van de S&O (WBSO) en RDA verandert drastisch in 2016. Er ligt een wetsvoorstel op tafel waarbij de kosten en uitgaven ten behoeve van S&O niet langer meer onder de Research- en Developmentaftrek (RDA) vallen, maar als extra kosten kunnen worden opgevoerd.....
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 25 augustus 2015 - Subsidies voor extern advies
Als MKB-ondernemer maakt u mogelijk regelmatig gebruik van externe expertise. Een adviseur die u ondersteunt bij de implementatie van een ontwikkeltraject of bij personeel gerelateerde zaken. Wist u dat er diverse subsidies beschikbaar zijn die een (groot) gedeelte van deze externe kosten subsidiëren? Hieronder.....
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 22 juni 2015 - Provinciale subsidiemogelijkheden
Heeft u wel eens een provinciale subsidieaanvraag overwogen? Er zijn legio mogelijkheden voor subsidiëring van projecten met een provinciaal of regionaal karakter. Afhankelijk van de provincie zijn er diverse subsidiekansen bij projecten op het gebied van.....
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 13 april 2015 - SDE - 2015
Van zonnepanelen tot mestvergisting en van wind op land tot waterkrachtinstallaties; de subsidiepot voor bedrijven die duurzame energie willen produceren is weer rijkelijk gevuld in 2015. De subsidieverstrekker heeft dit jaar.....
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 25 maart 2015 - Wie doet er MIT?
Negen topsectoren, vijf subsidiemogelijkheden, twee aanvraagrondes in één subsidieregeling speciaal voor innoverende MKB-bedrijven. Oftewel: de interessante MIT-regeling gaat binnenkort weer open voor aanvragen in 2015.....
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 26 januari 2015 - EIA + MIA/VAMIL
Gebruikelijk is dat subsidieregelingen komen en gaan, maar dat geldt zeker niet voor de Energie- en Milieu-Investeringsaftrek (EIA + MIA/VAMIL). Sinds jaar en dag zijn dit de meest laagdrempelige fiscale subsidies voor energie- en milieubesparende voorzieningen. Ook in 2015 is.....
Lees meer.....

2014
Subsidienieuwsbrief 23 december 2014 - Verhuisbericht

Met veel plezier hebben we de afgelopen elf jaar gewerkt op onze locatie vlakbij de Domtoren. Door de groei van onze organisatie.....
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 01 oktober 2014 - ESF + Scholing ICT
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese subsidieprogramma op het gebied van scholing en werkgelegenheid. In 2014 start een nieuwe ESF-programmaperiode.....
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 06 augustus 2014 - Subsidie voor praktijkervaring
Tot en met  15 september a.s. kunnen Nederlandse werkgevers subsidie aanvragen voor het aanbieden van een stageplek, praktijk- of werkleerplaats.
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 01 juli 2014 - MIT R&D-samenwerking
Doet uw bedrijf aan R&D en heeft u plannen om samen met een partner een project te starten? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de tweede ronde van de MIT-Subsidie. In deze nieuwsbrief leest u meer over het onderdeel MIT R&D Samenwerkingsprojecten.
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 20 maart 2014 - EIA + MIA
Duurzaamheid is een steeds belangrijker aspect van de bedrijfsvoering. Voor u als ondernemer telt natuurlijk vooral de besparing op de energierekening.
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 12 februari 2014 - Innovatiebox
De Innovatiebox is een fiscale subsidie voor technisch innovatieve bedrijven. Door gebruik te maken van de Innovatiebox, betaalt u geen 25% maar slechts 5% vennootschapsbelasting over de winst die gekoppeld kan worden aan uw technische innovatie.
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 8 januari 2014 - DHK & PSI
Ook in 2014 zal Traverse Adviesgroep u weer informeren over nieuwe subsidiekansen. Er staan weer verschillende nieuwe subsidieregelingen in de startblokken die interessante mogelijkheden bieden voor ondernemende bedrijven.
Lees meer.....

2013
Subsidienieuwsbrief 24 juli 2013 - WA

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe regeling voor willekeurige afschrijving. Deze tijdelijke stimuleringsmaatregel biedt ondernemers een welkom liquiditeitsvoordeel. De fiscale regeling is bedoeld als ondersteuning van bedrijven die vervangings- of uitbreidingsinvesteringen willen doen, en geldt voor zowel VpB- als IB-ondernemers.
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 29 april 2013 - DHK-TF
Ditmaal brengen wij een speciale nieuwsbrief voor internationaal georiënteerde bedrijven. De overheid ziet goede kansen voor Nederland op buitenlandse markten. Om te bevorderen dat bedrijven zich actiever gaan richten op de vele kansen en mogelijkheden die daar liggen zijn er onlangs een paar aantrekkelijke nieuwe subsidiemogelijkheden in het leven geroepen. Deze nieuwsbrief informeert u kort over de belangrijkste kenmerken.
Lees meer.....

Subsidienieuwsbrief 4 april 2013 - Topsectoren
Langs deze weg willen wij u informeren over een belangrijke nieuwe MKB-subsidieregeling die binnenkort van start zal gaan. Via het Topsectorenbeleid is hiervoor een aanzienlijk budget vrijgemaakt van ca. 20 miljoen euro. Dit geld is specifiek bedoeld voor het aanjagen van innovatieprojecten bij MKB-bedrijven. In deze nieuwsbrief leest u meer over de beoogde nieuwe subsidieregeling.
Lees meer.....

2012
Subsidienieuwsbrief 17 oktober - S&O + RDA 2013
Subsidienieuwsbrief 15 juni 2012 - Euro VI
Green Challenge - Subsidienieuwsbrief 30 mei 2012
Internationaliseringsvoucher 28 maart 2012
Subsidienieuwsbrief 9 maart 2012
Subsidienieuwsbrief 27 februari 2012
Subsidienieuwsbrief 18 januari 2012 EIA + MIA

2011
Subsidienieuwsbrief 10-10-2011 ESF-E
Subsidienieuwsbrief 28-10-201


Churchilllaan 11-14e   |   3527 GV Utrecht   |   Postbus 2409   |   3500 GK Utrecht   |   Tel. 030 789 00 50   |   info@traverseadvies.nl