Geen antwoord op
uw vraag? U kunt
ons altijd bellen
.Meer informatie?
Neem contact met ons op!

030 789 00 50

Veel gestelde vragen

Kunnen wij als bedrijf subsidie krijgen (en hoeveel)?
Dit is een veelgehoorde vraag van Nederlandse bedrijven. Voor een juist antwoord is altijd nader onderzoek nodig. Traverse beschikt over actuele databases met duizenden subsidieregelingen op verschillende niveau's. Elke subsidie heeft bijzondere voorwaarden. Traverse is u graag van dienst bij het vinden van de regelingen die het beste aansluiten op uw wensen en biedt optimale begeleiding bij het aanvraagtraject.

Hoe zit het met subsidieaanvraagtermijnen?
Een relatie van ons liep een flinke subsidie mis omdat hij 1 dag 'te laat' was.

Veel bedrijven wachten te lang met een subsidieaanvraag (ze zijn vooral bezig met het op de rails krijgen van het project zelf). Een subsidieaanvraag moet meestal worden aangevraagd voor de start van een project. Soms kan dit ook nog -korte tijd- achteraf. Verder werken sommige subsidiepotjes met vaste indieningstermijnen en andere volgens het principe "zolang de voorraad strekt". Door Traverse tijdig te betrekken bij uw (bouw)plannen mist u geen deadlines en kan uw aanvraag tijdig worden voorbereid en ingediend.

Subsidiekantoren hebben het vaak over 'No Cure No Pay'.
Wat wordt daaronder verstaan?

Dit betekent dat er geen kosten in rekening worden gebracht als uw subsidieaanvraag onverhoopt wordt afgewezen. Dit staat doorgaans los van het eenmalige inschrijvingsbedrag dat de meeste subsidiekantoren in rekeningen brengen.

Jullie hebben al subsidie aangevraagd voor onze productontwikkeling.
Wij overwegen nu een octrooi-aanvraag

Traverse is gestopt met haar activiteiten op het gebied van Intellectueel Eigendom. Voor vragen over octrooien, licenties, modellen- en merkenrecht kunnen wij u hooguit doorverwijzen naar derden (bekende partijen uit ons vaste netwerk). Deze dienst valt echter buiten de lopende subsidieovereenkomsten. Traverse draagt geen verantwoordelijkheid voor werkzaamheden verricht door derden.

Ons bouwadvieskantoor is betrokken bij veel bouwprojecten van derden.
Kan Traverse iets voor ons betekenen?

Alleen als investerende partij kunt u aanspraak maken op subsidie. Dat geldt in principe niet voor een advieskantoor. Desgewenst kunt u Traverse inschakelen voor een extra stukje dienstverlening naar uw klanten toe. Wij kunnen de subsidiemogelijkheden voor uw relaties in kaart brengen en desgewenst de subsidieaanvragen verzorgen namens u of uw klanten (of u daarbij helpen). Daarmee biedt u uw klanten natuurlijk een aantrekkelijke extra service.

Ons bedrijf doet aan software-ontwikkeling.
Komen we dan in aanmerking voor subsidie?

Voor subsidie moet in ieder geval sprake zijn van het (in-house) ontwikkelen van technisch innovatieve software. Niet elke te ontwikkelen applicatie wordt dus zondermeer gesubsidieerd. Bepalend is ondermeer de mate van technische nieuwheid: die hoeft niet revolutionair te zijn, maar moet wel verder gaan dan alleen een functionele nieuwheid. Overigens is Traverse al jarenlang verantwoordelijk voor een substantieel aantal (succesvolle) subsidieaanvragen voor softwareprojecten.

Churchilllaan 11-14e  |  3527 GV Utrecht  |  Postbus 2409  |  3500 GK Utrecht  |  Tel. 030 789 00 50  |  info@traverseadvies.nl